Nowe inwestycje portowe // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 9, s. 11

Nowe inwestycje portowe