Nowe inwestycje w porcie gdyńskim. Magazyn Cukroportu // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7, s. 37

Nowe inwestycje w porcie gdyńskim magazyn Cukroportu