Nowy konsul honorowy Grecji // Kurjer Warszawski. – 1936, nr 186, s. 2

Nowy konsul honorowy Grecji // Kurjer Warszawski. - 1936, nr 186, s. 2