O interesy turystyczne Gdyni w nowych rozkładach kolejowych // Gazeta Gdańska. – 1938, nr 24, s. 11

O interesy turystyczne Gdyni w nowych rozkładach kolejowych // Gazeta Gdańska. - 1938, nr 24, s. 11
O interesy turystyczne Gdyni w nowych rozkładach kolejowych // Gazeta Gdańska. - 1938, nr 24, s. 11