O wolny dostęp Polski do morza // Kurjer Poznański. – 1924, nr 2, s.

Historia Polski. Początki polskiej gopodarki morskie w okresie międzywojennym (lata 1918-1939)