Obrady Rady Gospodarczej Chłodni Gdyńskiej / (hg) // Codzienna Gazeta Handlowa. – 1933, nr 179, s. 1

Obrady Rady Gospodarczej Chłodni Gdyńskiej