Obraz nastrojów panujących wśród ludności kaszubskiej zamieszkującej okolice Gdyni na przełomie lat 1918-1919 / wstęp przypisy oprac. Mieczysław Widernik // Rocznik Gdyński. – 1997, nr 12, s. [47]-52

Obraz nastrojów panujących wśród ludności kaszubskiej zamieszkującej okolice Gdyni na przełomie lat 1918-1919