Obroty portu gdyńskiego w roku ubiegłym // Dziennik Bydgoski 1939, nr 23, s. 8

1000