Obroty portu gdyńskiego w styczniu r. 1936 // Polska na Morzu. – 1936, nr 3, s. 36

Obroty portu gdyńskiego w styczniu 1936 r.