Obroty portowe Gdyni w pierwszem półroczu 1930 r. // Polska na Morzu. – 1936, nr

Obroty portowe Gdyni w pierwszem półroczu 1930 r.