Obywatelski czyn firmy “Boatman” // Gazeta Gdańska. – 1938, nr 25, s. 9

Obywatelski czyn firmy "Boatman"