Od “Nauty” do “Nauty”: siedem razy Sztandar Pracy / Krzysztof Gołębiowski // Rocznik Gdyński. – 1977, s. 52-57. – Il.

Od "Nauty" do "Nauty"