Dla bandery wojennej i handlowej: siedem razy Sztandar Pracy // Rocznik Gdyński. – 1977, s. 58-62. – Il.

Dla bandery wojennej i handlowej: siedem razy Sztandar Pracy