Od Redakcji / Danuta Nowicka // Rocznik Gdyński. – [2004], nr 16, s. 11

Od Redakcji