Doc. dr Jan Winklewski (1920-2000): harcerz – nauczyciel – pedagog – geograf / oprac. Stanisław Rzymowski // Rocznik Gdyński. – 2003, nr 15, s. [370]-373. – Portr.

Jan Winklewski (1920-2000)