Od Redakcji // Rocznik Gdyński. – 1984, nr 5, s. [7]-10

Od redakcji