Z chaosu wojny / Andrzej Ropelewski // Rocznik Gdyński. – 1984, nr 5, s. [11]-15. – Il.

Z chaosu wojny