dzs681

Oficerowie Marynarki Wojennej przed sądami wojskowymi (1945-1952)
dzs680
dzs682