dzs682

Oficerowie Marynarki Wojennej przed sądami wojskowymi (1945-1952)
dzs681
dzs683