Olbrzymi rozwój Gdyni potęguje się z roku na rok. Wzrost znaczenia na polu międzynarodowym // ABC. – 1929, nr 92, s. 5