Opłaty za rozmowy telefoniczne z zagranicą // Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1932, nr 8, s. 11

Opłaty za rozmowy telefoniczne z zagranicą