Organizacja bojowo-dywersyjna “Orlęta” / Zbigniew Szczurek // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, nr 11, s. [76]-82

Organizacja bojowo-dywersyjna "Orlęta"