Przeprowadzka “Chińskiej dzielnicy” / Sławomir Bielenia // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, nr 11, s. [89]-102. – Il.

Przeprowadzka chińskiej dzielnicy