Ostatnie dni okupacji Gdyni (w świetle materiałów niemieckich)

Ostatnie dni okupacji Gdyni (w świetle materiałów niemieckich)

dzs426