Ostatnie dni turnieju walk zapaśniczych // Gazeta Gdańska. -1 937, nr 34, s. 9

Ostatnie dni turnieju walk zapaśniczych