Oświata i kultura, [W:] Rocznik Statystyczny. – 1933-1934 / Redakcja Bolesław Polkowski. – Gdynia 1934

Oświata i kultura, [W:] Rocznik Statystyczny. - 1933-1934 / Redakcja Bolesław Polkowski. - Gdynia 1934