Otwarcie boiska gier sportowych przy Domu Robotnika Portowego // Gazeta Gdańska. – 1937, nr 182, s. 8

Otwarcie boiska gier sportowych przy Domu Robotnika Portowego  // Gazeta Gdańska. - 1937, nr 182, s. 8