Otwieramy nową linię, aby się stała łącznikiem Górnego Śląska z Gdynią”. Uroczysty przejazd pierwszego pociągu po magistrali węglowej // Gazeta Gdańska. – 1934, nr 51, s. 13

Otwieramy nowaąlinię, aby się stała łącznikiem Górnego Śląska z Gdynią