P. Komisarz Rządu przyjmował życzenia społeczeństwa gdyńskiego dla Pana Prezydenta R.P., Marszałka i Rządu // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 2, s. 3