Inwestycje na kolejowych linjach węglowych // Gazeta Gdańska. – 1930, nr 1, s. 5

Linie kolejowe; transport ; węgiel

Linie kolejowe; transport ; węgiel