Pan Stefan zakłada przedsiębiorstwo // Gazeta Gdyńska, z dnia 2 lutego 1939 r.