“Pantarei” Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe S.A. i ich rola w organizacji ładunków zbiorowych // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1933, nr 7, s. 11

Pantarei Powszechne Zakłady Magazynowe i Transportowe S.A.