Pierwsza wizyta w BCT / (PiF) // Namiary na morze i handel. – 2007, nr 6, s. 4. – Il.

Pierwsza wizyta w  BCT