Pierwszy wójt / Kazimierz Małkowski // Rocznik Gdyński. – 1987/1988, nr 8, s. [18]-24. – Il., portr.

Pierwszy wójt