Początek budowy portu gdyńskiego, 1920-1923 / Ryszard Mielczarek // Rocznik Gdyński. – 1977, s. 87-100. – Il.

Początek budowy portu gdyńskiego, 1920-1923