Początki administracji morskiej / Ryszard Mielczarek // Rocznik Gdyński. – 1992/1993, nr 11, s. [18]-22. – Il.

Początki administracji morskiej