Poczta w Gdyni: od dyliżansu do ambulansu / Mirosław Skibniewski. – Gdynia: Oficyna “Verbi Causa”. – 143 s.

Poczta w Gdyni
Poczta w Gdyni
Poczta w Gdyni
Poczta w Gdyni

Pieczęć pocztowa to nie tylko datownik, to niekiedy także działanie patriotyczne, miastotwórcze i promocyjne. Tak było w przypadku Gdyni – dla której Poczta Polska przygotowywała specjalne stemple propagandowe, np. „MORZE CIĘ OCZEKUJE, GDYNIA CIĘ WITA”. Pisanie listów i kart powoli zanika, zastępowane przez korespondencję elektroniczną. W zbiorach kolekcjonerów pozostało jednak przepiękne „pocztowe dziedzictwo”, które warto udostępnić szerszej publiczności, bo jest piękne i unikatowe. „Poczta w Gdyni” to książka o historii gdyńskiej poczty od momentu jej powstania w 1825 r., do wybuchu wojny w 1939 r., napisana przez Mirosława Skibniewskiego – kolekcjonera wielokrotnie nagradzanego na ogólnopolskich wystawach filatelistycznych – ostatnio, w październiku 2014 r. w Warszawie. Bogato ilustrowana jest unikatowymi zbiorami autora, na które składają się stemple, karty pocztowe, widokówki.