Pod hasłem: Budujemy wielką Gdynię! Wywiad na temat organizacji Targów Gdyńskich // Gazeta Gdańska. – 1936, nr 77, s. 10

Pod hasłem: Budujemy wielką Gdynię! Wywiad na temat organizacji Targów Gdyńskich // Gazeta Gdańska. - 1936, nr 77, s. 10