Połączenie telefoniczne z Rio de Janeiro // Biuletyn Informacyjny Izby Przemysłowo-Handlowej w Gdyni. – 1932, nr 9, s.

Połączenie telefoniczne z Rio de Janeiro