Połowy morskie w listopadzie r. 1935 // Polska na Morzu. – 1936, nr 1, s. 2

Połowy morskie w listopadzie R. 1935