Polska Partia Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna na terenie Gdyni w latach 1945-1948 / Andrzej Władysław Sobociński // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [15]-25. – Il.

Polska Partia Robotnicza i Polska Parta Socjalistyczna na terenie Gdyni w latach 1945-1948