Szkic do historii układu przestrzennego Gdyni / Maria J. Sołtysik // Rocznik Gdyński. – 1978/1979, s. [27]-32. – Map.

Szkic do historii układu przestrzennego Gdyni