Polska YMCA propaguje Szwajcarię Kaszubską // Gazeta Gdańska. – 1939, nr 253, s.12

Polska YMCA propaguje Szwajcarię Kaszubską // Gazeta Gdańska. - 1939, nr 253, s.12