Polska Żegluga Rzeczna “VISTULA” oddział w Gdyni, ul. Rybacka 5 Regularna komunikacja towarowo – pasażerska Gdynia – Tczew – Warszawa // Wiadomości Portu Gdyńskiego. – 1939, nr 4, s. 11