WPG_1938_012-6

Polski eksport węgla a port w Gdynia
Polski eksport węgla a port w Gdynia
WPG_1938_012-7