WPG_1938_012-7

Polski eksport węgla a port w Gdynia
WPG_1938_012-6
WPG_1938_012-8