dzs610

Polski Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
dzs609
dzs611