dzs611

Polski Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
dzs610
dzs612