dzs615

Polski Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
dzs614
dzs616