dzs616

Polski Zbór Ewangelicki w Gdyni w latach 1931-1939
dzs615
dzs617